De lengte van een SEO tekst wordt uitgedrukt in aantal woorden. Mensen die hun beroep maken van SEO teksten schrijven, hanteren daarom meestal een prijs die afhankelijk is van het aantal woorden. Sommige bedrijven zijn heel duur en vragen bijvoorbeeld € 0,09 per woord of meer, terwijl andere schrijvers zeer goedkoop zijn en slechts € 0,02 of zelfs € 0,01 per woord vragen. Voor starters is het aan te raden om te beginnen met een lage prijs. Dit komt doordat mensen met weinig ervaring meestal wat fouten maken. Bij het hanteren van een lage prijs, kan je als reden geven dat je een beginner bent en je daardoor mogelijk nog fouten maakt. Dan heb je een goede uitleg als een klant niet tevreden is. Iedereen moet leren, toch?! Verder in dit artikel lees je meer over het SEO aantal woorden per pagina.

SEO aantal woorden per pagina: de vraagprijs

Vanaf het ogenblik dat je alles goed onder de knie hebt, kan je jouw prijs uiteraard verhogen. Stel dat ik een tekst schrijf dewelke 300 woorden bevat. Als ik deze zou verkopen aan € 0,01 per woord, ontvang ik hiervoor dus € 3,00. Wanneer ik deze echter verkoop aan € 0,09 per woord, ontvang ik voor deze kleine tekst al € 27,00! Je ziet het natuurlijk zelf: als je goed bent in het schrijven van SEO teksten, dan kan je hier veel geld mee verdienen!

SEO aantal woorden per pagina: gevonden worden in Google

SEO aantal woorden per paginaHet aantal woorden is niet alleen belangrijk voor het vastleggen van de prijs, maar ook om gevonden te worden in Google. Als ik een tekst van slechts 300 woorden schrijf, dan is dit minder goed dan wanneer ik over hetzelfde onderwerp een tekst schrijf die 3000 woorden lang is. Het minimum aantal woorden om goed gevonden te worden in zoekmachines zoals Google of Yahoo, moet 300 woorden zijn. Dit betekent dus dat mijn tekst van 300 woorden genoeg woorden bevat om gevonden te worden in de zoekmachines, maar dat deze toch erg kort is. Het spreekt voor zich dat het veel beter zou zijn als mijn tekst 3000 woorden zou bevatten! De regel geldt: hoe langer je tekst is, hoe beter dit is voor de zoekmachines! Het feit is dan ook dat een langere tekst een hogere positie krijgt in de zoekresultaten. Uiteraard is niet alleen een lange tekst van groot belang, maar ook moet de inhoud ervan voldoende kwaliteit bevatten!

Vlot leesbare teksten

Als je een lange tekst schrijft, moet je ervoor zorgen dat de indeling ervan goed is. Uiteraard moet je tekst vlot leesbaar zijn. Maak dus geen lange tekst zonder voldoende alinea’s of titels te gebruiken. Ook mogen je zinnen niet te lang zijn.

SEO woorden per pagina: het aantal woorden lezen in MS Word

Wanneer je teksten schrijft in MS Word, kan je het aantal woorden van je tekst gemakkelijk lezen op je statusbalk. Onderaan je document zie je aan de linkerkant “Woorden: …”. Dit is het aantal woorden dat je volledige document bevat. Als je maar een gedeelte van je document wilt tellen, moet je de tekst selecteren waarvan je het aantal woorden wilt weten. Vervolgens verschijnt er op dezelfde plaats van je statusbalk “Woorden: XX/XXX”. Hierbij is “XX” het aantal woorden dat je geselecteerde tekst bevat en “XXX” het aantal woorden van je volledige document.

SEO woorden per pagina: het aantal woorden lezen in een teksteditor

Indien je niet in MS Word schrijft, maar bijvoorbeeld in een online teksteditor, kan je meestal ook het aantal woorden van je tekst aflezen. Vaak is dit getal ook onderaan in je teksteditor af te lezen, net zoals dit in MS Word het geval is. In de teksteditor van WordPress kan je dit in elk geval op deze manier aflezen.